Persónuverndarstefna

F.S. Torg ehf. hér eftir „Fasteignasalan TORG“ leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda, og að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.

Það er stefna TORG að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem stofunni ber að veita notenda.

Fasteignasalan TORG ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um notendur á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt. Allar upplýsingar sem notendur okkar vefsvæðis láta stofunni té eða sem Fasteignasalan TORG sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Persónuupplýsingarnar

Við notum persónuupplýsingar viðskiptavina ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað. Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum viðskiptavina með þriðja aðila sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (slíkir aðilar kallast héðan í frá einu nafni “þriðju aðilar”) að því marki sem nauðsynlegt er svo við getum innt þjónustuna af hendi. Við tryggjum að slíkir þriðju aðilar viðhafi fullan trúnað. Fasteignasalan TORG ábyrgist að nota þessar upplýsingar eingöngu í bókhaldslegum tilgangi og til að tryggja réttindi notenda.

Tölfræðilegar samantektir

Þegar notendur heimsækja vefsvæði stofunnar, http://www.fstorg.is, kann vefsvæði stofunnar að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á http://www.fstorg.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Vefhegðun

Þegar notendur heimsækja vefsvæði stofunnar, http://www.fstorg.is, kann vefsvæði stofunnar að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á http://www.fstorg.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Upplýsingar til 3. aðila

Fasteignasalan TORG mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda http://www.fstorg.is til þriðja aðila nema Fasteignasölunni TORG sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni notanda.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess. Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt, upplýsingum á skilagreinum er þó ekki eytt.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Fasteignasalan TORG enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu stofunnar. Fasteignasalan TORG ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjaness ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Fasteignasalan TORG áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu stofunnar.

Tengiliðaupplýsingar

Ef óskað er eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Fasteignasölunnar TORG skal hafa samband við stofuna, aðalnúmer 520-9595,

Netfang: [email protected]